img

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Akvaryum İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

Veri Kategorileri Veri Tipleri
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi kullanım ve trafik bilgileriniz
Pazarlama Verisi Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler
Müşteri İşlem Verisi Canlı destek sekmemizi kullanmanız halinde mesaj içerikleriniz

 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, tutmak zorunda olduğumuz kayıtların tutulması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve açık rızanızın varlığı halinde açık rıza göstermeniz hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve iş ortaklarımız, hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı merciler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Dumlupınar Bulvarı Arapsuyu Mahallesi No: 502 Konyaaltı, Antalya adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@antalyaaquarium.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.